Jak postupovat při praní
Jak postupovat při sušení

1. Naplňte sušičku a zavřete dvířka

1. Naplňte sušičku a zavřete dvířka

Do sušičky se vejde všechno prádlo i z té největší pračky.
2. Vložte mince

2. Vložte mince

Částku k zaplacení vám ukáže display sušiče.
3. Zvolte teplotu

3. Zvolte teplotu

Doporučenou teplotu sušení najdete na štítku vašeho prádla.
4. Spusťte sušičku tlačítkem Start

4. Spusťte sušičku tlačítkem Start

V průběhu sušení můžete kdykoliv otevřít dvířka a zkontrolovat hmatem vlhkost vašeho prádla. Suché kusy můžete vyndat a mokré dále dosušit po stisknutí tlačítka start. V průběhu sušení můžete také kdykoliv změnit zadanou teplotu sušení.